eagle

 

 

 


 

ОНТОЛОГИКО- ЕПИСТЕМОЛОГИЧНИ ОПТИКИ В СЪБИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННОСТТА

Сборник научни изследвания

 

 


 

 

Добре дошли във Виртуалния център!
Това е място за култура, научни изследвания и образование в киберпространството. Ние предоставяме възможност за всеки, който желае да попълни своите знания, да се образова в областта на хуманитарните науки и изкуството, използвайки възможностите на глобалната мрежа и информационните технологии.

Знанието е всеобщо достояние, а не е обект на монопол. Но за да могат да го овладяват все повече хора, често е необходимо някой да ги подпомогне в това благородно начинание – да им покаже къде да търсят, с какво да започнат, как да се справят с огромния поток информация и как да си служат с това, което са открили.

Тук ние намираме нашето място – не да учим и поучаваме, а просто да помогнем на хората сами да намерят това, към което се стремят.


НОВО!

АСПЕКТИ НА МЕДИЙНА КОНВЕРГЕНЦИЯ

И ГЛОБАЛИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
                                           
                                     Добринка Ст. Пейчева
                                    

Клетъчният  телефон  и интернет   се наложиха   устойчиво  като медии за осъществяване на  мобилни комуникации.

По данни  НСИ от последната  2008 година мобилни телефони в България притежават над  70 на сто от лицата между 16 и 74 години.  Значително по- малко са притежателите на интернет, но разпространението му расте непрекъснато.


Отношението към тези две нови медии  претърпя известна еволюция, различна за различните страни в темпорален разрез, но с много  сходни  характеристики.


Днес  асоциациите за тях   се свързват  както  с редица утилитарни приложения, съсредоточени в тях, така и като връзка с останалите традиционни и нови медии.

пълният текст тук

 

 

Стефан Ем. Николов, Даниела Димитрова, Духомир Минев, Искра Дандолова, Кирил Геров, Красимира Трендафилова, Мария Желязкова, Оля Дейкова

МЕСТНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ

(Социологически анализ на процеса на вземане на решение) София, 2007

В предлагания текст се обобщават основните резултати от няколко провеждани през годините изследвания на различни общини в страната, особено такива с етнически смесено население. Тези резултати са представени в поредица от отделни доклади за всяка една община.


КАНТ ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕТО И НАШЕНСКАТА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Владимир Дулов

Възможно ли е у нас публичното използване на разума и какви са неговите измерения?

Съществува ли в нашето общество възможност то да се "самопросвети"?

Дали Просвещението е рецепта срещу социалното непълнолетие?

Коя и чия истина освобождава?

Образование, Просвещение и модернизация.

"Културната революция" в киберпространството.


ДАМСКИ ХОР АРФА

ЕДНО УКРАШЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА ХОРОВА МУЗИКА

Дамският хор "Арфа" от София е създаден през 1972 година. В състава му влизат приблизително 30 хористки.

Артистичната дейност на хора обхваща значителен брой самостоятелни концерти, както и участия в хорови фестивали и концерти в България и чужбина. 

МУЗИКАЛНО СТУДИО

При нас можете да запишете Вашата авторска музика.

Ако Ви е необходима оригинална музика за спектакъл, филм или образователна цел – Виртуалният център е най-подходящото място.

Изработваме оригинални плейбеци за всякакви видове музикални изпълнения.

Оказваме всякаква помощ при запис и миксиране на музика.


НОВА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВИРТУАЛНИЯ ЦЕНТЪР!

НЕОБХОДИМ ЛИ Е НОВ ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР В КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО?

Защо изчезна Декларацията за независимост на киберпространството?

Модерните технологии като информационна среда за традиционни общества и примитивни политически структури.

Корпоративната етика и свободата на информацията.

Виртуалната реалност и проблемът с правата на човека.

Интернет като хранителна среда за нови модификации на виртуално доносничество и активни мероприятия.

Етическа и правна регулация на социалните отношения в киберпространството.